In sommige gevallen kun je er niet meer omheen en moet je jouw vordering uit handen geven en een incassotraject starten. Zelf is het traject vrij lastig in te zetten omdat je de specialisatie niet hebt. Daarom kun je een beroep doen op een incassobureau en nemen zij deze administratieve taken over, waardoor jij je kan richten op je eigen vakgebied. Het bureau kan jou helpen in zowel het voor- als natraject van de incassoprocedure, dus laat je goed informeren en begeleiden. 

Wat kan een incassobureau voor jou betekenen? 

Er zijn verschillende ondersteuningen die een incassobureau jou kan geven. Je kunt denken aan debiteurenbeheer, incasso traject, ondersteuning bij een dagvaardingsprocedure, maar ook cashflow-adviezen is een onderdeel van hun expertise. Hieronder staat beschreven wat een bureau voor jou kan betekenen en waar ze bij jou taken uit handen kunnen nemen op het gebied van jouw debiteuren. 

Debiteurenbeheer

Als je het debiteurenbeheer uit handen geeft, dan geef je een machtiging af aan het bureau om de facturen bij jouw debiteur te innen uit jouw naam. Het is vooral de administratieve handelingen die ze doen en zorgen voor een consequent beleid waarin afspraken en termijnen goed worden opgevolgd. Met dit beleid schrijven ze debiteuren aan met herinneringen, bellen ze de debiteur na over de betaling en maken ze zo mogelijk betalingsafspraken. Zo heb jij ruimte om je te richten op jouw passie en business en kun je dit gedeelte van de administratie loslaten. 

Incassotraject bij een incassobureau

Als een factuur onbetaald blijft, ongeacht wie het debiteurenbeheer doet, kan het nodig zijn dat een factuur ter incasso gaat. Dit noemen we het incassotraject. Een incassobureau kan hierbij ondersteunen omdat je vaak zelf niet voldoende kennis van zaken hebt op dit gebied. Zij zorgen dat er een ingebrekestelling aan de debiteur wordt gestuurd, er worden zo mogelijk betaalafspraken gemaakt of een betalingsregeling afgesproken. Als er problemen omtrent de factuur boven komen dan wordt dat aan je teruggekoppeld en kan dat opgelost worden waarna de debiteur alsnog kan betalen. 

Dagvaardingsprocedure

Als het incassotraject onvoldoende oplevert, kan er in overleg met jou een dagvaardingsprocedure gestart worden bij de kantonrechter. Door het traject van de incassoprocedure al bij het incassobureau te laten lopen is het makkelijk om ook in de dagvaardingsprocedure te worden ondersteund. De schakelingen zijn eenvoudig, het dossier is al bekend en compleet en je bent al bekend met elkaar als opdrachtgever en opdrachtnemer.

Cashflow-adviezen

Niet elk bedrijf heeft zijn cashflow op orde of wil graag kijken waar er meer mogelijkheden liggen. Als er goede cashflow is houdt dat in dat er ook ruimte is voor investeringen, de onderneming veelal financieel gezond is en dat er een kleine kans is op een faillissement. Het is dus belangrijk om hier af en toe mee bezig te zijn. Een incassobureau kan helpen bij het analyseren van jouw cashflow, te kijken naar wat de verwachtingen zijn, hoe je hierop kan inspelen en wat je kunt verbeteren zodat er meer gelden vrijkomen voor bijvoorbeeld investeringen.